realizacja zamowien w interstyl

Etapy realizacji zamówień w sklepie Intestyl:

  • Zamówione towary zostaną przekazane do wysyłki niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym.
  • Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich i Poczty Polskiej. Istnieje możliwość wysyłki za granicę – w tym celu Sprzedawca prosi o kontakt w celu ustalenia kosztu wysyłki za granicę.
  • Termin wysyłki zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru na magazynie miejscowym i waha się od 2-3 dni.
  • W przypadku gdy termin wysyłki jest dłuższy z przyczyn niezależnych od sprzedawcy klient zostaje powiadomiony przez obsługę sklepu o takim fakcie.
  • Wysyłka towarów gabarytowych podlega osobnej wycenie wysyłki.Odbiór zamówienia:

Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugeruje się, aby Konsument sprawdził przesyłkę, a przynajmniej jej zewnętrzny stan.

Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 791 kodeksu cywilnego wskutek zapłaty należności przewoźnika i przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko przewoźnikowi wynikające z umowy przewozu (w tym dotyczące odpowiedzialności za uszkodzenia). Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych uszkodzeń przesyłki, jeżeli odbiorca w ciągu tygodnia od chwili przyjęcia przesyłki zawiadomił o nich przewoźnika.

W związku z powyższymi zapisami w ust.7 sugerujemy, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego opakowania przesyłki lub innego, widocznego z zewnątrz uszkodzenia zażądać od przewoźnika spisania protokołu wskazującego na uszkodzenia. Sugerujemy także, aby każdorazowo sprawdzić zawartość przesyłki i w przypadku stwierdzenia:

- uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
- niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Umowy sprzedaży,


Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło